Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Rokovi uručenja paketa

Hrvatska pošta u pravilu 90% paketa dostavi već idući dan. 
Rokovi uručenja paketa

Prema propisanim rokovima, paketi se uručuju primateljima u roku od tri radna dana (D+3).

U rokove uručenja paketa ne ubraja se:
  • dan prijma paketa
  • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte
  • neradni dani i dani kada se ne obavlja uručenje poštanskih pošiljaka.
 
Ako je paket primljen nakon krajnjeg roka navedenog za prijam ili ubacivanje poštanskih pošiljaka prema kategoriji brzine prijenosa pošiljaka, rokovi uručenja produžuju se za jedan dan.
Za pakete adresirane za primatelje na otocima rokovi uručenja produžuju se za jedan dan.