Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

HP Shipping Service API - 4. API URL-ovi

Prethodna Sljedeća
(docx) (pdf)

4. API URL-ovi

OKRUŽENJE URL
TEST - DX_Security_WebAPI https://dxwebapit.posta.hr:9000/api/authentication/client_auth
PRODUKCIJA - DX_Security_WebAPI https://dxwebapi.posta.hr:9000/api/authentication/client_auth
TEST - DXWebAPI https://dxwebapit.posta.hr:9020/api/{format}/{methodName}
PRODUKCIJA - DXWebAPI https://dxwebapi.posta.hr:9020/api/{format}/{methodName}