Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

HP Shipping Service API - Općenito

  Sljedeća
(docx) (pdf)

Općenito

Servis DXWebAPI ugovornim korisnicima Hrvatske pošte d.d. omogućava:

  • kreiranje pošiljaka
  • storniranje pošiljaka
  • dohvaćanje statusa pošiljke
  • dohvaćanje adresnica za kreirane pošiljke
  • dohvaćanje liste paketomata i poštanskih ureda.

 
Da biste mogli upotrebljavati servis DXWebAPI, morate biti ugovorni korisnik Hrvatske pošte d.d. Ako nemate podatke potrebne za logiranje, obratite se Hrvatskoj pošti d.d.
 
DXWebAPI komunikacija odvija se preko HTTPS protokola.
 
DXWebAPI podržava pristup: REST (format JSON).
 
Upotrebljavani HTTP response kodovi: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/