Kutak za filateliste

Kutak za filateliste

Filatelija je najrašireniji hobi na svijetu, a nazivaju je i "hobi kraljeva".

OBAVIJEST: Šalter filatelije nalazi se u Poštanskom uredu 10114 u Jurišićevoj ulici 5 u Zagrebu.

Više

Sakupljanjem poštanskih maraka i srodnih filatelističkih proizvoda bave se milijuni ljudi diljem svijeta. 

U Kutku za filateliste saznajte sve:


Dio Kutka posvećen je mladima i natječaju za izradu dječje poštanske marke.

Slovne oznake na poštanskim markama Republike Hrvatske

*Prema Članku 45. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022) poštanske marke koje su bile tiskane ili u prodaji prije dana uvođenja eura i na kojima su iznosi iskazani u kunama koriste se i nakon dana uvođenja eura do potrošnje zaliha uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje prema Zakonu.