Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Dopunske usluge za paket

Dopunskim uslugama za pakete možete dodatno prilagoditi postupanje s paketom prema vlastitim potrebama. 
Dopunske usluge za paket

Dopunskim uslugama za pakete možete dodatno prilagoditi postupanje s paketom prema vlastitim potrebama. 

 

Za pakete su dostupne sljedeće dopunske usluge:

 
  • Povratnica (potvrda o uručenju)

Kada trebate pisanu potvrdu da je primatelj primio poslani paket, prilikom predaje paketa zatražite dopunsku uslugu „povratnica“.
 

Primatelj će svojim potpisom na povratnici potvrditi da je primio paket, a potpisana povratnica bit će vam vraćena poštom. 
 

  • Plaćanje pouzećem

Ako ste primatelju prodali predmet koji mu šaljete u paketu, najlakši način da vam bude plaćen jest da prilikom predaje paketa zatražite dopunsku uslugu „plaćanje pouzećem“.
 

Prilikom uručenja paketa primatelj će navedeni iznos predati radniku Hrvatske pošte, a novac će biti dostavljen na vašu adresu ili uplaćen na vaš račun. Primatelj, uz otkupni iznos, plaća i naknadu za uslugu platnog prometa.
 

Najveći iznos za uslugu može biti 13.272,28 €. 
 

  • Uručiti osobno primatelju

Pošiljka poslana s dopunskom uslugom „uručiti osobno primatelju“ uručuje se samo osobno primatelju ili njegovu zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku.
 

  • Nestandardni format

Paket koji se svojim oblikom ili sastavom ne uklapa među ostale pošiljke (npr. bicikl, ispušna cijev, predmeti drugih nepravilnih oblika itd.) možete poslati s dopunskom uslugom „nestandardni format“.