Suveniri

Suveniri

Brojni filatelistički proizvodi mogu ujedno biti i osobiti suveniri. 

Više

Poštanske marke i s njima povezani filatelistički proizvodi oduševljavaju filateliste diljem svijeta svojom ljepotom, umjetničkom vrijednošću, raznolikošću motiva i tema.

Za poštanske marke često se kaže da su veleposlanici svojih zemalja jer svijetom prenose poruke o njima.
Hrvatska pošta priredila je atraktivne suvenire, poput omotnica prvog dana, maksimum-karata, listova prvog dana, straničnika, prigodnih albuma ili turističkih arčića.
Ove uistinu jedinstvene suvenire potražite u našoj internetskoj trgovini ili u poštanskim uredima.