Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

HP Shipping Service API - 6. Delivery point metode

Prethodna Sljedeća
(docx) (pdf)

6. Delivery point metode

Metoda URL primjer - TEST
GET https://dxwebapit.posta.hr:9020/api/delivery_point/get_parcel_delivery_point

 

Parametri poziva

Class ParcelDeliveryPointData

Parametar Tip Opis REQUIRED
facilityType String Parametar koji filtrira podatke o poštanskim uredima i paketomatima
Mogući odabiri:
ALL - Dohvaća poštanske urede i paketomate
PU - Dohvaća samo poštanske urede
PAK - Dohvaća samo paketomate
DA
nextWeek Integer Parametar koji određuje hoće li se za poštanske urede dohvaćati radna vremena za trenutačni tjedan ili radna vremena za trenutačni i sljedeći tjedan
Mogući odabiri:
0 - Dohvaća radna vremena poštanskih ureda za trenutačni tjedan
1 - Dohvaća radna vremena poštanskih ureda za trenutačni i sljedeći tjedan
DA
searchText String Parametar koji filtrira dohvaćene podatke prema nazivu, mjestu, poštanskom broju ili šifri paketomata i ulici.
Prazan string ne filtrira rezultate.
DA

 

Primjer poziva

 
1. Primjer poziva servisa koji dohvaća sve poštanske urede i paketomate s radnim vremenima za trenutačni tjedan, bez filtriranja rezultata
{
"facilityType": "ALL",
"nextWeek": 0,
"searchText": ""
}
 
 
2. Primjer poziva servisa koji dohvaća samo paketomate
{
"facilityType": "PAK",
"nextWeek": 0,
"searchText": ""
}
 
3. Primjer poziva servisa koji dohvaća samo poštanske urede s radnim vremenima za trenutačni i sljedeći tjedan
{
"facilityType": "PU",
"nextWeek": 1,
"searchText": ""
}
 
4. Primjeri poziva s filtriranjem rezultata
{
"facilityType": "ALL",
"nextWeek": 0,
"searchText": "62102"
}
{
"facilityType": "PU",
"nextWeek": 0,
"searchText": "Zagreb"
}
 

Primjer rezultata poziva

"postaInfoList": 

    { 
        "type": "string", 
        "name": "string", 
        "zip": "string", 
        "city": "string", 
        "address": "string", 
        "tel": "string", 
        "fax": "string", 
        "geoLatitude": 0, 
        "getLongitude": 0, 
        "workingHours": 
        [ 
            { 
            "weekDay": 0, 
            "date": "string", 
            "openingTime": 
                { 
                "hour": 0, 
                "minute": 0, 
                "second": 0 
                }, 
            "closingTime": 
                { 
                "hour": 0, 
                "minute": 0, 
                "second": 0 
                }, 
            "closed": "string" 
            } 
        ] 
    } 
], 
"paketomatInfoList": 

    { 
    "type": "string", 
    "name": "string", 
    "zip": "string", 
    "city": "string", 
    "address": "string", 
    "geoLat": 0, 
    "getLng": 0, 
    "code": "string" 
    } 

}
 
 
Servis vraća dvije liste: jednu za poštanske urede „postaInfoList” i jednu za paketomate „paketomatInfoList”.
 

  • PostaInfoList

 
U listi za poštanske urede servis vraća informacije o radnim vremenima, „workingHours”. Servis je strukturiran tako da vraća radna vremena posebno za svaki dan u tjednu. „WorkingHours” u svojoj strukturi sadržava sljedeće parametre:

Parametar Tip Opis
weekDay Integer Brojčana oznaka dana u tjednu
1 - ponedjeljak
2 - utorak
.
.
7 - nedjelja
date String Označava datum
openingTime String Označava vrijeme otvaranja PU-a
closingTime String Označava zatvaranja PU-a
Closed String Označava je li PU otvoren ili zatvoren
0 - PU zatvoren
1 - PU otvoren