Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

HP Shipping Service API - Dodatak B – Napomene skena NPA

Prethodna Sljedeća
(docx) (pdf)

Dodatak B - Napomene skena NPA

id code name group_code event_id name2
1 1050001 nedostaju posiljke NULL 8 Nerealiziran prikup
2 1050002 odsutan NULL 8 Nerealiziran prikup
3 1050003 adresa nepoznata NULL 8 Nerealiziran prikup
4 1050004 nestandardna posiljka NULL 8 Nerealiziran prikup
5 1050005 nije spremno NULL 8 Nerealiziran prikup
6 1050006 odsutan NULL 8 Nerealiziran prikup
7 1050007 nije izvedivo NULL 8 Nerealiziran prikup
8 2300001 Prikupna lokacija je zatvorena NULL 47 Unsuccessful handover to parcelShop
9 2300002 Prikupna lokacija nema mjesta NULL 47 Unsuccessful handover to parcelShop
10 2300003 Prikupna lokacija je premalena za posiljku NULL 47 Unsuccessful handover to parcelShop
11 2303001 Prikupna lokacija nema mjesta NULL 50 Neuspješna predaja pošiljke u paketomat
12 2303002 Prikupna lokacija je u kvaru NULL 50 Neuspješna predaja pošiljke u paketomat
13 2303003 Nedostatak vremena NULL 50 Neuspješna predaja pošiljke u paketomat
14 2306001 Prikupna lokacija je zatvorena NULL 53 Neuspješna predaja pošiljke u poštanski ured
15 2306002 Prikupna lokacija nema mjesta NULL 53 Neuspješna predaja pošiljke u poštanski ured
16 2306003 Prikupna lokacija je premalena za posiljku NULL 53 Neuspješna predaja pošiljke u poštanski ured
17 3900001 Primatelj odsutan 1 106 Posiljka neuruciva
18 3900002 Neuručiva 2 106 Posiljka neuruciva
20 3900004 Odbija prijem 2 106 Posiljka neuruciva
23 3900007 Primatelj prisutan - nije posjedovao novac 2 106 Posiljka neuruciva
33 3900017 Obaviješten 4 106 Posiljka neuruciva
37 3900021 Pogreska kod sortiranja za dostavu 8 106 Posiljka neuruciva
38 3900022 Dostava dogovorena 9 106 Posiljka neuruciva
39 3900023 Nedovoljna adresa 10 106 Posiljka neuruciva
41 3900025 Za drugu dostavu 1 106 Posiljka neuruciva
43 3900027 Poštar nije stigao na adresu 14 106 Posiljka neuruciva
44 5000001 Definirani podaci o posiljci u call centru NULL 129 Definirani podaci o pošiljci
45 5000002 Definirani podaci o posiljci kroz web servis NULL 129 Definirani podaci o pošiljci
46 5000003 Definirani podaci o posiljci kroz EPK NULL 129 Definirani podaci o pošiljci
47 5000004 Definirani podaci o itemu kroz DP NULL 129 Definirani podaci o pošiljci
48 7010001 Nadoslano u NULL 134 MIPS Nadoslano u
49 7010002 Umro NULL 134 MIPS Nadoslano u
50 7010003 Vraceno u NULL 134 MIPS Nadoslano u
51 7010004 Za isplatu/isporuku u posti NULL 134 MIPS Nadoslano u
52 7010005 Za rajon NULL 134 MIPS Nadoslano u
53 7010006 Rjesenje postara NULL 134 MIPS Nadoslano u
54 7010007 Vise zaduzeno NULL 134 MIPS Nadoslano u
55 7010008 Manje zaduzeno NULL 134 MIPS Nadoslano u
56 7010009 Izgubljeno prije ispl./uruc. NULL 134 MIPS Nadoslano u
57 7010010 Izgubljeno poslije ispl./uru NULL 134 MIPS Nadoslano u
58 7010011 Pogresno zaduzena postarina NULL 134 MIPS Nadoslano u
59 7010012 Neispravna uputnica/posiljka NULL 134 MIPS Nadoslano u
60 7010013 Za vojnu postu NULL 134 MIPS Nadoslano u
61 7010014 Raspolozba NULL 134 MIPS Nadoslano u
62 7010015 Uput./posilj. nije prispjela NULL 134 MIPS Nadoslano u
63 7010016 Za pretince NULL 134 MIPS Nadoslano u
64 7010017 Za isporuku u drugom uredu NULL 134 MIPS Nadoslano u
65 7010018 Ponovna dostava na zahtjev NULL 134 MIPS Nadoslano u
66 7010019 Zahtjev odbijen NULL 134 MIPS Nadoslano u
67 1001001 Skeniran barkod NULL 11 Prikup posiljaka kod posiljatelja
68 1001002 Nije skeniran barkod NULL 11 Prikup posiljaka kod posiljatelja
69 3900028 Korisnik se na javlja - obaviješten 1 106 Posiljka neuruciva
70 3900029 Krivi kontakt telefon korisnika - obaviješten 1 106 Posiljka neuruciva
71 5002001 Izmjena vrste računa u R1 - DP NULL 1310 Ažuriranje pošiljke
72 5000005 Defenirani podaci o posiljci kroz CE NULL 129 Definirani podaci o pošiljci
73 5000006 Definirani podaci o posiljci na paketomatu NULL 129 Definirani podaci o pošiljci
74 5006001 Pošiljatelj će pohraniti pošiljku u pretinac paketomata NULL 1320 Najava pošiljke paketomatu
75 5006002 Poštar će pohraniti pošiljku u pretinac paketomata NULL 1320 Najava pošiljke paketomatu
76 1080001 Besplatan povrat NULL 1320 Najava pošiljke paketomatu
78 1050008 Obaviješten NULL 8 Nerealiziran prikup
79 2210001 Predana povratna pošiljka u paketomat NULL 212 Pošiljka predana u paketomat
80 3900018 Ne odgovara sadržaj pošiljke NULL 106 Posiljka neuruciva
81 3900019 Pošiljka oštećena NULL 106 Posiljka neuruciva
97 8010001 Povrat posiljke NULL 70 Utovar dostavnog vozila
98 2303004 Paket dimenzijama ne stane u paketomat NULL 50 Neuspješna predaja pošiljke u paketomat