Predaja paketa i osiguranje

Predaja paketa i osiguranje

Predajom paketa ujedno se osigurava i vrijednost njegova sadržaja tijekom prijenosa.

Više

Paket možete predati u bilo kojem poštanskom uredu ili na paketomatu.


Na paket trebate upisati vrijednost sadržaja paketa. Najveća označena vrijednost može biti 100 tisuća kuna.

Označena vrijednost paketa ujedno je i iznos do kojeg je paket osiguran. 

Osiguranje paketa u iznosu do 100 kuna uračunato je u cijenu usluge.

Prilikom predaje paketa radnik Hrvatske pošte dat će vam potvrdu o primitku pomoću kojeg možete pratiti status pošiljke do njenog uručenja.


Preuzmite Upute za pakiranje paketa u pdf formatu