Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
ADMINISTRATIVNO PISMENO - preporučena pošiljka s povratnicom kojom poslodavci dostavljaju odluke o otkazu ugovora o radu radnika te sve odluke internih drugostupanjskih postupaka, kao i odluke kojima su okončani postupci mirnog rješavanja nastalih radnih sporova.

ADRESA - adresa je podatak koji nedvosmisleno označava primatelja pošiljke.

AR (naljepnica) - oznaka pravokutnog oblika crvene boje sa slovima ‘AR’ označava poštansku pošiljku s povratnicom.

AEROGRAM - presavijeni arak papira zalijepljen na svim stranama. Prednja strana aerograma rezervirana je za adresu, plaćanje poštarine i službene oznake ili naljepnice. Mora imati tiskanu oznaku „Aerogramme“ i može imati ekvivalentnu oznaku na jeziku zemlje podrijetla.