Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

S

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
SERVIS – ostala usluga kojom pošiljatelj ili primatelj pošiljaka ugovaraju s Hrvatskom poštom zaprimanje ili uručenje paketa u međunarodnom prometu mase veće od 10 kg, tiskanice, izravne pošte, pošiljke s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI pošiljaka), praćene pošiljke i malog paketa u poslovnim prostorijama pošiljatelja, odnosno primatelja.