Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

D

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
DOPLATNE MARKE - ove marke ne izdaje Hrvatska pošta, nego su to izdanja vladinih i nevladinih organizacija i udruga.

DOSTAVNICA – pismena potvrda pošiljatelju o pravovaljano obavljenoj dostavi na koju primatelj mora odmah nakon pravovaljanog uručenja staviti otisak štambilja s datumom ili ga ispisati rukom. Dostavnicu primatelj mora vratiti HP-u istog dana ili najkasnije sljedeći radni dan.

DOPISNICA - pismovna pošiljka s otvorenim pisanim priopćenjem izrađena od tvrdoga kartona ili papira u obliku pravokutnika koja se šalje bez omotnice. Dopisnice koje izdaje Hrvatska pošta (poštanske dopisnice) imaju u zaglavlju na prednjoj strani naziv „DOPISNICA – CARTE POSTALE“.