Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

R

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
R (naljepnica) - bijela naljepnica s oznakom ‘R’ (od francuske riječi recommande – preporučeno) označava preporučenu pošiljku koja se evidentira kod prijma, dodjeljuje joj se prijamni broj te se označava u kojem je poštanskom uredu zaprimljena.