Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

L

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
LEŽARINA - novčani iznos koji je primatelj poštanske pošiljke dužan platiti za dane čuvanja pošiljke u Pošti, jer primatelj nije došao preuzeti pošiljku premda je bio službeno  obaviješten o njenom prispijeću.

LIST PRVOG DANA - poštansko izdanje, a riječ je o listu s markom na prednjoj strani koja je poništena žigom prvog dana.