Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

E

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
EMS (naljepnica) - Pošiljka ubrzane pošte, označava osobito žurne pošiljke u međunarodnom prometu koje se prenose najbržim putem.

ELEKTRONIČKA PRIJAMNA KNJIGA (e-PK) - sustav koji omogućuje predaju prijamnih knjiga s podatcima o pošiljkama u elektroničkom obliku putem interneta.