Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

F

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
FDC (first Day cover) - je posebna prigodna omotnica koja sadrži odgovarajuću marku, prigodni poštanski žig te prateće crteže i tekstove.

FILATELIJA - sustavno sabiranje u povezanu cjelinu (zbirku) poštanskih maraka i drugih oznaka o naplati usluga za poštanske pošiljke te materijala koji se odnosi na njihovu povijest i uporabu.