Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

T

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
T – ova se oznaka koristi za pošiljku na kojoj zbog bilo kojeg razloga nedostaje poštarina.

TISKANICA (IMPRIME) - označava adresiranu poštansku pošiljku koja sadrži knjige ili tisak (novine i časopis), a koje mogu slati nakladnici/izdavači te druge pravne i fizičke osobe.

T&T (TRACK AND TRACE) - informatičko sredstvo za praćenje pošiljke prilikom transporta. Korisnik može u svakom trenutku internetom ili telefonom imati uvid u kretanje pošiljke.