Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

B

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
B2B (naljepnica) -  označava skupnu pošiljku Paket24 i lijepi se na svaku pošiljku, a potom se upisuje redni broj pošiljke iz skupine i ukupan broj pošiljaka u skupini.