Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

I

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
IBRS/CCRI – označava pošiljku s plaćenim odgovorom (international business reply service / correspondence commercial response international).

IZRAVNA POŠTA – adresirana poštanska pošiljka koja se sastoji samo od istovjetnog oglasnog ili promidžbenog materijala (osim imena, adrese i identifikacijske oznake primatelja) i koja se šalje u najmanje 500 primjeraka jednokratno. Izravna pošta može sadržavati prilog (uzorke i sl.) i može biti mase do 2 kg.