Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
CONSIGNMENT (naljepnica) - u plavoj boji s tri vodoravne crte u crvenoj, plavoj i zelenoj boji, označava grupirane pošiljke.