Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
EMS (naljepnica) - označava osobito žurne pošiljke u međunarodnom prometu koje se prenose najbržim putem.

ENCOMBRANT (naljepnica) - oznaka pravokutnog oblika označava paketnu pošiljku koja se zbog svojega glomaznog oblika ili sastava izdvaja od ostalih paketnih pošiljaka.

E-PAKET - ovaj paket ima naljepnicu s plavim rubom.

ELEKTRONIČKA PRIJAMNA KNJIGA (e-PK) - sustav koji omogućuje predaju prijamnih knjiga s podatcima o pošiljkama u elektroničkom obliku putem interneta.