Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

K

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
KARNET - arčić maraka uvezan u tvrde korice, a najvažnija osobina mu je funkcionalnost.

KATALOG POŠTANSKIH MARAKA - cjelovit pregled dosad izdanih poštanskih maraka na nekom području ili u nekoj državi.

KUĆNI KOVČEŽIĆ - kovčežić koji se nalazi u građevini stambene namjene ili na ulazu u njezino dvorište, a upotrebljava za uručenje poštanskih pošiljaka.