Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

M

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
MAKSIMUM-KARTA (CM)  - ilustrirana poštanska karta veličine razglednice.

MAKULATURA  - naziv za loše otisnute i neuporabljive primjerke maraka te ostatke otisnutih maraka izvan naklade, koje je potrebno uništiti.

MALI PAKET (petit paquet) - adresirana međunarodna dolazna pismovna pošiljka mase do 2 kg.

M-VREĆA - u međunarodnom se prometu tiskanice koje isti pošiljatelj otprema u većim količinama na adresu istog primatelja mogu staviti u jednu ili više posebnih vreća - nazivamo ih M-vreće.