Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
NADOSLANJE - usluga kojom primatelj može zatražiti nadoslanje svih pošiljaka (osim pismena) na neku drugu adresu koju odredi.

NOMINALNA VRIJEDNOST - novčani iznos ili slovna oznaka otisnuta na poštanskoj marki.

OBAVIJEST O PRISPIJEĆU POŠILJKE - obavijest koja se dostavlja primatelju ako mu se pošiljka iz nekog razloga nije mogla uručiti dostavom.