Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

P

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
PAKET - poštanska pošiljka kojom se može slati razna roba i predmeti. U pakete se može staviti prepiska između pošiljatelja i primatelja te osoba koje s njima žive, kao i arhivski materijal dok je ostala prepiska nedopuštena.

PAKET24 – pošiljka u unutarnjem prometu koja podrazumijeva brži prijenos, online praćenje pošiljke tijekom prijenosa, mogućnost izravne komunikacije s radnikom Hrvatske pošte, uručenje pošiljke u roku i vremenu koje odredi pošiljatelj i postupanje prema naknadnom nalogu pošiljatelja. Može biti mase do 30 kg. Pošiljatelju se izdaje potvrda o primitku Paketa24, a primatelju se Paket24 uručuje uz potpis.

PALETIZIRANA POŠILJKA – to je svaka pošiljka mase veće od 30 kg ili pošiljka mase manje od 30 kg koju pošiljatelj otprema ili traži otpremu na paleti koja je sastavni dio pošiljke od zaprimanja do uručenja. Paletizirana pošiljka može biti mase do 700 kg.

PLAĆA PRIMATELJ (naljepnica) -  naljepnica s natpisom PLAĆA PRIMATELJ____kn koristi se prilikom slanja Paketa24 ako poštarinu plaća primatelj pri preuzimanju pošiljke.

PLAĆANJE POUZEĆEM – dopunska usluga kojom pošiljatelj zahtijeva da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu iznosa koji je odredio. S ovom uslugom može se predati preporučena pošiljka, vrijednosna pošiljka, paket, Paket24 i Connect paket.

PODLIJEŽE CARINSKOM PREGLEDU (naljepnica) - naljepnica bijele boje s oznakom kružića označava poštanske pošiljke koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli.

PORTO POŠTARINA - oznaka ‘Porto poštarina___kn’  s mjestom za upis novčanog iznosa ispisuje se na poleđini pošiljke za koju nedostaje poštarina, a ovjerava se žigom i potpisom.

POSTE RESTANTE POŠILJKA - bilo koja poštanska pošiljka (osim pošiljaka s dopunskom uslugom „Plus“) za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtijeva da se uruči primatelju u odredišnoj pošti.

POŠILJKA S DOPUNSKOM USLUGOM URUČITI OSOBNO PRIMATELJU - u lijevom gornjem dijelu adresne strane uočljivim slovima  napisana oznaka ‘A REMETTRE EN MAIN PROPRE/FOR DELIVERY TO THE ADDRESSEE  IN PERSON’ odnosno ‘Uručiti osobno primatelju’ u unutarnjem prometu.

POŠILJKA S OZNAČENOM VRIJEDNOSTI (vrijednosna pošiljka) - poštanska pošiljka na kojoj je pošiljatelj označio vrijednost pošiljke. Najveća označena vrijednost vrijednosne pošiljke može biti 100.000,00 kuna (13.272,28 €). Pošiljatelj je obvezan na vrijednosnoj pošiljci označiti stvarnu vrijednost sadržaja o čemu potpisuje izjavu na Potvrdi o primitku pošiljke.

POŠILJKA S PLAĆENIM ODGOVOROM (IBRS/CCRI pošiljka) - podrazumijeva se pismovna pošiljka (pismo i dopisnica) koju pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja poštarine.

POŠILJKA S POVRATNICOM - usluga kojom pošiljatelj prilikom predaje pošiljke zahtijeva uručenje pošiljke primatelju uz pisanu potvrdu na posebnom obrascu svjetlocrvene boje „povratnica“. Obrazac se nakon uručenja pošiljke vraća pošiljatelju pošiljke. Na pošiljku s povratnicom stavlja se naljepnica ili oznaka AR u gornji lijevi dio adresne strane pošiljke.

POŠILJKA UBRZANE POŠTE (EMS) -  posebno žurna pošiljka u međunarodnom prometu koja se prenosi najbržim putem i primatelju uručuje uz potpis. Može biti mase do 30 kg.

POŠILJKA ZA SLIJEPE (ITEMS FOR THE BLIND) - adresirana poštanska pošiljka namijenjena slijepim i slabovidnim osobama.

POŠTANSKA UPUTNICA (doznačnica) - poštanska je pošiljka kojom pošiljatelj poštom doznačuje određeni novčani iznos primatelju.

POŠTANSKA MARKA - na pošiljci je poštanska marka oznaka plaćene poštarine u iznosu njene nominalne vrijednosti. Upotrebljava se za plaćanje poštanskih usluga, predstavlja nacionalnu i kulturnu vrijednost te se njome promiče nacionalna baština. Koristi se i u filatelističke te u druge svrhe, kao što su promidžba, prigodna prodaja i slično.

POŠTANSKA POŠILJKA - svaka adresirana pošiljka u konačnom obliku u kojem je davatelj poštanskih usluga treba uručiti. Poštanske pošiljke su pismovne pošiljke, paketi, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, sekogrami, izravna pošta i tiskanice.

POŠTANSKE CJELINE - omotnice, dopisnice i sl. koje prodaje poštanska uprava i koje sadrže otisak frankaturne poštanske marke.

POŠTANSKI BLOKOVI - poštanska i filatelistička izdanja koja osim marke sadrže još i zasebne tekstove i ilustracije.

POŠTANSKI KOVČEŽIĆ - kovčežić u koji korisnici usluga mogu ubaciti pismovne pošiljke kako bi ih davatelj poštanskih usluga otpremio primateljima.

POŠTANSKI PRETINAC - mali zaključani pretinac u poštanskom uredu koji se može iznajmiti sklapanjem ugovora između korisnika i Pošte.

POŠTANSKI ŽIG - naprava koja se koristi za stavljanje otiska na poštanske pošiljke, manipulativne isprave i uplatno-isplatne dokumente, za poništavanje poštanskih maraka i stavljanje otiska mjesta i dana na ostale poštanske dokumente u poštanskom prometu. Postoje različite vrste poštanskih žigova.

POŠTANSKO SREDIŠTE - element poštanske mreže u kojem se obavljaju poslovi usmjeravanja i prijenosa poštanskih pošiljaka.

POŠTARINA - novčani iznos koji korisnik plaća za korištenje poštanskih usluga.

POŠTARINA PLAĆENA - oznaka koja se upotrebljava za označavanje poštarine na pismovnim pošiljkama korisnika koji šalje veći broj poštanskih pošiljaka.

PRAĆENA POŠILJKA – pismovna pošiljka u međunarodnom prometu mase do 2 kg za koju se izdaje potvrda o primitku, a pošiljka se uručuje ubacivanjem u kućni kovčežić primatelja.

POVRAT OVJERENOG DOKUMENTA – dopunska usluga kojom pošiljatelj prilikom predaje pošiljke zahtijeva da se pošiljka uruči primatelju uz potvrdu. S ovom uslugom može se predati Paket24 i paletizirana pošiljka. Usluga se označava naljepnicom Otpremnica.

PREPORUČENA POŠILJKA - poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju izdaje Potvrda  o primitku i uručuje se primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja isplaćuje propisana naknada štete.

PREPORUČENA POŠILJKA „PLUS“ - usluga kojom primatelj zahtijeva da preporučena pošiljka ima brže usmjeravanje i prijenos u poštanskim tokovima. Na pošiljci se u gornjem lijevom dijelu mora nalaziti naljepnica ili oznaka R (RECOMMANDÉ) s nazivom poštanskog ureda koji je primio pošiljku te naljepnica ili otisak plave boje s tekstom PRIORITETNO/ZRAKOPLOVOM – PRIORITAIRE/PAR AVION’ te prijamni broj pošiljke.

PRIORITETNO PISMO - pošiljka najbrže kategorije koja u odnosu na ostale pošiljke ima brži postupak u usmjeravanju i prijenosu u poštanskim tokovima.

PUNOMOĆ - usluga kojom pošiljatelj opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga u njegovo ime.

PRIVJESAK ili VINJETA  - komadić papira spojen s poštanskom markom čiji motiv upotpunjava značenje poštanske marke.