Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
PAKET - poštanska pošiljka kojom se može slati razna roba i predmeti. U pakete se može staviti prepiska između pošiljatelja i primatelja te osoba koje s njima žive, kao i arhivski materijal dok je ostala prepiska nedopuštena.

PLAĆA PRIMATELJ (naljepnica) - naljepnica s natpisom ‘PLAĆA PRIMATELJ____kn’  koristi se prilikom slanja hpekspres pošiljaka ako poštarinu plaća primatelj prilikom preuzimanja pošiljke.

PODLIJEŽE CARINSKOM PREGLEDU (naljepnica) - naljepnica bijele boje s oznakom kružića označava poštanske pošiljke koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli.

PORTO POŠTARINA - oznaka ‘Porto poštarina___kn’  s mjestom za upis novčanog iznosa ispisuje se na poleđini pošiljke za koju nedostaje poštarina, a ovjerava se žigom i potpisom.

POSTE RESTANTE POŠILJKA - bilo koja poštanska pošiljka (osim pošiljaka s dopunskom uslugom „Plus“) za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtijeva da se uruči primatelju u odredišnoj pošti.

POŠILJKA KOJA SE URUČUJE OSOBNO PRIMATELJU - u lijevom gornjem dijelu adresne strane uočljivim slovima  napisana oznaka ‘A REMETTRE EN MAIN PROPRE/FOR DELIVERY TO THE ADDRESSEE  IN PERSON’ odnosno ‘Uručiti osobno primatelju’ u unutarnjem prometu.

POŠILJKA S OZNAČENOM VRIJEDNOSTI (vrijednosna pošiljka) - poštanska pošiljka na kojoj je pošiljatelj označio vrijednost pošiljke. Najveća označena vrijednost vrijednosne pošiljke može biti 100.000,00 kuna. Pošiljatelj je obvezan na vrijednosnoj pošiljci označiti stvarnu vrijednost sadržaja o čemu potpisuje izjavu na Potvrdi o primitku pošiljke.

POŠILJKA S PLAĆENIM ODGOVOROM (IBRS/CCRI pošiljka) - podrazumijeva se pismovna pošiljka (pismo i dopisnica) koju pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja poštarine.

POŠILJKA S POVRATNICOM - usluga kojom pošiljatelj prilikom predaje pošiljke zahtijeva uručenje pošiljke primatelju uz pisanu potvrdu na posebnom obrascu svjetlocrvene boje „povratnica“. Obrazac se nakon uručenja pošiljke vraća pošiljatelju pošiljke. Na pošiljku s povratnicom stavlja se naljepnica ili oznaka AR u gornji lijevi dio adresne strane pošiljke.

POŠILJKA S PROMIDŽBENOM PORUKOM - pismovna pošiljka ili paket za koje pošiljatelj zahtijeva takvu posebnu uslugu. Uvjeti za predaju pošiljaka s promidžbenim porukama uređuju se ugovorom.

POŠILJKA UBRZANE POŠTE (EMS) - posebno žurna pošiljka u dolaznom međunarodnom prometu koja se prenosi najbržim putem i za koju se pošiljatelju izdaje Potvrda o primitku pošiljke.

POŠILJKA ZA SLIJEPE (ITEMS FOR THE BLIND) - adresirana poštanska pošiljka namijenjena slijepim i slabovidnim osobama.

POŠTANSKA UPUTNICA (doznačnica) - poštanska je pošiljka kojom pošiljatelj poštom doznačuje određeni novčani iznos primatelju.

POŠTANSKA MARKA - na pošiljci je poštanska marka oznaka plaćene poštarine u iznosu njene nominalne vrijednosti. Upotrebljava se za plaćanje poštanskih usluga, predstavlja nacionalnu i kulturnu vrijednost te se njome promiče nacionalna baština. Koristi se i u filatelističke te u druge svrhe, kao što su promidžba, prigodna prodaja i slično.

POŠTANSKA POŠILJKA - svaka adresirana pošiljka u konačnom obliku u kojem je davatelj poštanskih usluga treba uručiti. Poštanske pošiljke su pismovne pošiljke, paketi, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, sekogrami, izravna pošta i tiskanice.

POŠTANSKE CJELINE - omotnice, dopisnice i sl. koje prodaje poštanska uprava i koje sadrže otisak frankaturne poštanske marke.


POŠTANSKI BLOKOVI - poštanska i filatelistička izdanja koja osim marke sadrže još i zasebne tekstove i ilustracije.

POŠTANSKI KOVČEŽIĆ - kovčežić u koji korisnici usluga mogu ubaciti pismovne pošiljke kako bi ih davatelj poštanskih usluga otpremio primateljima.

POŠTANSKI PRETINAC - mali zaključani pretinac u poštanskom uredu koji se može iznajmiti sklapanjem ugovora između korisnika i Pošte.

POŠTANSKI ŽIG - naprava koja se koristi za stavljanje otiska na poštanske pošiljke, manipulativne isprave i uplatno-isplatne dokumente, za poništavanje poštanskih maraka i stavljanje otiska mjesta i dana na ostale poštanske dokumente u poštanskom prometu. Postoje različite vrste poštanskih žigova.

POŠTANSKO SREDIŠTE - element poštanske mreže u kojem se obavljaju poslovi usmjeravanja i prijenosa poštanskih pošiljaka.

POŠTARINA - novčani iznos koji korisnik plaća za korištenje poštanskih usluga.

POŠTARINA PLAĆENA - oznaka koja se upotrebljava za označavanje poštarine na pismovnim pošiljkama korisnika koji šalje veći broj poštanskih pošiljaka.

PREPORUČENA POŠILJKA - poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju izdaje Potvrda  o primitku i uručuje se primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja isplaćuje propisana naknada štete.

PREPORUČENA POŠILJKA „PLUS“ - usluga kojom primatelj zahtijeva da preporučena pošiljka ima brže usmjeravanje i prijenos u poštanskim tokovima. Na pošiljci se u gornjem lijevom dijelu mora nalaziti naljepnica ili oznaka R (RECOMMANDÉ) s nazivom poštanskog ureda koji je primio pošiljku te naljepnica ili otisak plave boje s tekstom PRIORITETNO/ZRAKOPLOVOM – PRIORITAIRE/PAR AVION’ te prijamni broj pošiljke.

PRIORITETNO PISMO - pošiljka najbrže kategorije koja u odnosu na ostale pošiljke ima brži postupak u usmjeravanju i prijenosu u poštanskim tokovima.

PUNOMOĆ - usluga kojom pošiljatelj opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga u njegovo ime.

PRIVJESAK ili VINJETA  - komadić papira spojen s poštanskom markom čiji motiv upotpunjava značenje poštanske marke.