Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Ž

Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
ŽIVE  ŽIVOTINJE (naljepnica) -  naljepnica za unutarnji promet s natpisom u pravokutnom okviru koja se koristi za pošiljke sa živim životinjama kako bi se s njima rukovalo s posebnom pozornošću.