Pojmovnik poštanske terminologije i usluga namijenjen je kako bi korisnici saznali točnu definiciju pojedine usluge i lakše odabrali uslugu koja im najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni.


Odaberite početno slovo:
ŽIVE  ŽIVOTINJE - ANIMAUX VIVANTS (naljepnica) - naljepnica s dvojezičnim natpisom u pravokutnom okviru koristi se za pošiljke sa živim životinjama kako bi se s njima rukovalo s posebnom pozornošću.